Setkání spolku Vltavan ve Kvildě

Tradiční setkání vorařského spolku Vltavan proběhlo opět po pěti letech v sobotu 20.července 2005 ve Kvildě. Organizátoři z Purkarce si připomněli svoje založení pochodem k symbolickému prameni Vltavy . Přizvali i ostatní bratské spolky z Prahy , Davle , Štěchovic a spřátelený Dělnický spolek -Havlíček- z Řasnic. Průvod cca. dvoustovek účastníků za doprovodu dechové hudby začal svůj pochod od kostela sv.Štěpána ve Kvildě v dopoledních hodinách.

První historické zprávy vorařské tradice se datují k r.1352, kdy se svázané dřevo ve vorových tabulích plavilo až do Prahy a dále do Hamburku . Vorařský spolek Vltavan Purkarec byl založen 1.dubna 1902 vzájemně se podporujícími lesními dělníky , plavci , rybáři a pobřežními .Svou první slavnost - založení - spolek pořádal 15.srpna 1902 . Toto datum se pro spolek stalo významným dnem a spolek si jej každých 5 let připomíná spolkovou slavností . První historický prapor si pořídili v roce 1903 a slavnostně byl vysvěcen v kostele sv.Jiří 18.července 1903 . V roce 1972 členové vybudovali památník purkareckým a okolním voroplavcům . V roce 1995 byla v Purkarci otevřena Síň voroplavby na jihu Čech a vodních elektráren na Vltavě. Tradice pravidelných příjezdů na Kvildu se datuje k roku 1970, kdy byla osazena pamětní deska nad tokem Vltavy, nedaleko od Kvildy, směrem k Borovým Ladám.Tam také účastníci zamířili i letos , aby kyticí uctili matku našich řek.

Celá akce proběhla za podpory Obce Kvilda a mediálně i za přispění radia Blaník ( pořad ,, S Čechem po Čechách " )kde proběhla nejen prezentace této akce , ale i tradiční výstavy v našem společenském sále., která je součástí Kvildského kulturního léta.