Osvobození Kvildy - květnové víkendové oslavy

Při příležitosti 60. výročí osvobození jihozápadních čech americkou armádou se uskutečnilo již tradiční květnové setkání „ přátel U.S. Army“ ve Kvildě.Jako každý rok jsme si připomněli bezohlednost a krutost jak válečných tak i poválečných let v tomto regionu.
V pátek 6. května jsme přivítali první účastníky akce a za podpory některých místních obyvatel byl založen základní tábor, který se stal centrem veškerého pozdějšího dění.

Sobota už jako obvykle patřila návštěvě některých obcí v našem blízkém okolí.Část motorizovaných sil se přesunula na Františkov, kde jsme si u pomníku připomněli i poválečná léta.Pak následoval přesun do Borových Lad, kde si mohla veřejnost “osahat“ historickou vojenskou techniku. Po návratu do Kvildy nás čekalo zábavné odpoledne pro děti.Například kuchař v polní kuchyni předváděl svou dovednost jako součást ukázky táborového života a hlídky MP dávaly bedlivý pozor aby vše probíhalo naprosto v pořádku.Odměnou nám pak bylo posezení u ohně s opékáním špekáčků. Počasí však bylo nepříznivé a jen chvílemi nám ukazovalo svou vlídnější tvář.Téměř celý víkend pršelo a občas dokonce zasněžilo.Téměř na samý závěr večera přišel na řadu i ohňostroj, který byl už součástí doprovodného programu v místním pohostinství “U pily.“

Nedělní ráno, do kterého se Kvilda probudila, pak už bylo ve znamení netrpělivého očekávání slíbené bitvy.Všichni vyhlíželi německou osádku, která přijela už v průběhu sobotního večera.Ta měla právě při osvobozování Kvildy a okolí sehrát klíčovou úlohu a se slovy “tuhle kótu neopustíme“měla znemožnit postup amerických sil.K hlavnímu střetu tedy došlo okolo desáté hodiny.Ztráty byly na obou stranách, ale vše nakonec dopadlo přesně podle historického scénáře. Po necelé hodině byl dobit jak strategický most přes Vltavu, tak i opevněné úseky německé osádky.

Celý víkendový program byl pak v neděli zakončen pietním aktem u pomníku “Neznámého vojína“ v centru obce, kde byla položena kytice.

Cílem celých slavností bylo připomenout si sled událostí na přelomu dubna a května 1945. Tehdy americké jednotky překročily průsmyky v jižní části Českého Lesa a Šumavy v prostoru Hartmanic a Kunžvartu/dnešního Strážného/,dále Zátoně a Horní Vltavice.Tam se střetly se zbytky jednotek SS a dále 7. a 11. elitní obrněnou divizí.Při osvobozování právě této části Šumavy padl také jeden z posledních amerických vojáků na našem území.Byl jím čechoameričan CHarles Havlata. Na osvobození prostoru od Kunžvartu se nejvíce podílelo uskupení “A“ - XII sboru 3. armády /gen. mjr. S.L.Irvin/ ve složení 4. obrněné divize - g.m.Hoge a 5.pěší divize - /g.m. Brown/zvané Red Diamond.Přímo ve Kvildě působila 42. jízdní průzkumná squadrona, která se do tohoto prostoru dostala až ze 6. na 7. května.Cesta od Bučiny nebyla přístupná pro četné zátarasy.To způsobilo zdržení a tak ještě na samém sklonku války došlo ke ztrátám na životech v řadách civilního obyvatelstva.Pochod smrti, který 1. května prošel od Zhůří do Kvildy a dále směrem do Borových Lad je toho jen důkazem.Během jedné noci ve Kvildě zemřelo 19 žen a dalších 13 pak během dalšího postupu.Po osvobození byla těla zemřelých pohřbena na hřbitově ve Volarech.

Celý víkendový program proběhl jak za podpory klubu 4. obrněné divize - Plzeň, klubu 2. pěší divize - Hradec Králové, klub německé armády - Plzeň tak i celé řady sponzorů. Dík patří také místním obyvatelům a Obci Kvilda.Doufáme že výborná spolupráce bude následovat i v dalších letech.

Již zmiňovaný víkend však nepatřil pouze armádě a oslavám osvobození, ale v Kvildě nebyl opomenut ani Svátek matek.Těm byl věnován večerní koncert v místním kostele Sv. Štěpána. Výborná akustika tohoto kostela k nám přilákala hned několik pěveckých sborů . Přijela Schola pedagogické školy ve Svatém Janu pod Skalou, Chrámový sbor Vimperk a Dívčí komorní sbor Čkyně. Tento kulturní zážitek se pak už stal definitivní tečkou za letošním „květnovým kvildským slavením“ a doufáme za rok nashledanou.